ה' ניסן ה'תשפ"ב

דיווין DYWIN

עיירה בפולין
נפה: קוברין
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ-2,299
• יהודים בשנת 1941: כ-786

תולדות הקהילה:
טקסט 1
ד' היתה עיירה מלכותית בוויבודיות בריסק. יהודים אחדים התגוררו בה כבר באמצע המאה ה- 16. ב"לוסטרציה" (סקר רשמי) של שנת 1552 נרשם בעל-בית יהודי אחד. ביום 30 במאי 1589 התלונן חוכר מכס יהודי מד' ושמו מרדכי בן נחמן על שומר מכס שהיכה אותו קשות ללא כל סיבה. עם קבלת זכויות מגדבורגיות של העיר. בסוף המאה ה- 16, החל בה כנראה יישוב יהודי מאורגן. אישור לכך מצוי משנת 1931 והוא נכלל בכתב - זכויות משנת 1634 שנתן המלך ולאדיסלב הרביעי ליהודי ר'. בתעודה זו נאמר, שישמרו ליהודים זכויותיהם הקודמות : בין היתר, הותר להם להחזיק נכסי דלא-ניידי שרכשו, כגון: מגרשים בתים, וכן מבני-ציבור כמו בית-מרחץ, בית-כנסת ובית-עלמין. הותר להם גם לעסוק במסחר וליהנות מזכויות דומות לאלה של העירונים הנוצרים. הם התחיבו לשאת בחובות כלפי המבצר. יהודי ד' היו נתונים לשיפוט המלך, ויכלו לערער על החלטות פקידי המלך המקומיים (הסטרוסטה וסגנו) בפני בית-דין החצר של המלך. השגת הזכויות המגדבורגיות לעיירה היתה כרוכה בהוצאות כספייות רבות. יהודי ד' השתתפו בהוצאות אלה בסכום של 50 זהובים, ובתמורה התחייבו העירוניים להתחלק עמם שווה בשווה בהכנסות מחכירות עירוניות. הסכם זה לא בוצע ככתבו ועקב זה נפל בין הצדדים סכסוך שנמשך שנים רבות. בשנת 1656 פסק קומיסר מטעם המלך, שהיהודים זכאים רק לשליש מן ההכנסות העירוניות ושאת החכירות האלה ינהלו שני נציגים עירוניים ונציג יהודי. בצורה דומה הוסדר בשנת 1661 סכסוך שפרץ בין הצדדים בעניין החזקת חיילים. ד' שכנה על הדרך מקובל לקוברין ולבריסק והתקיימו בה שני ירידים שנתיים. מסילות -הברזל והכבישים שנסללו במחצית השנייה של המאהס ה-19 פסחו על העיירה ועברו במרחק רב ממנה. דבר זה הביא לירידתה מבחינה כלכלית. כתוצאה מכך פחת מספר התושבים ובכלל זה ם מספרם של היהודים. באותה תקופה היו בעיירה בית-כנסת וכמה בתי-מדרש. בשנות התשעים כיהן ברבנות בד' ר' ישראל איסר קוברינסקי. בשנת 1892 היתה בעיירה שריפה גדולה ובה עלו באש שני שלישים מבתיה. כל בתי-הכנסת ובית המרחץ. יהודים מן הערים והעיירות שבסביבה נחלצו לעזרה וד' שוקמה. בין שתי מלחמות העולם היתה ד' יישוב נידח. מעטות הידיעות על הנעשה בה בתקופה זו. במקום היה סניף של "בית"ר" ונציגיו השתתף בכינוס האזורי של התנועה . שהתקיים בבריסק בתחילת דצמבר 1938.

סגור

במלחה"ע ה - II
דיווין נכבשה בימי המלחמה הראשונים. הוקם בה גטו פתוח שהובאו אליו יהודים מכפרי הסביבה. מספרם הגיע לאלף בערך. בסוף קיץ 1942 נרצחו יהודי דיווין מחוץ לעיירה ונקברו בקבר אחים. פרטיזן יהודי שנכנס לדיווין עם יחידתו בסוף שנת 1943 לא מצא בה אפילו יהודי אחד.