ד' ניסן ה'תשפ"ב

דמיצ'ה DEMYCZE

קהילה בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: שניאטין
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:
• יהודים בשנת 1941: כ- 443

תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 443 יהודים. יש להניח, שהיישוב היהודי חוסל בדצמבר 1941 (הריגה המונית במקום); אפשר גם שהחיסול חל באפריל 1942 ושהיהודים גורשו אז לקולומיאה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.