ה' ניסן ה'תשפ"ב

דנדובקה DANDOWKA

כפר בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: בנדז'ין
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ- 1,751
• יהודים בשנת 1941: כ- 145

תולדות הקהילה:
כללי
ד' נוסדה בראשית המאה ה-19. בשנת 1806 הוקם במקום מכרה פחם וסביבו צמח כפר קטן. בראשיתו מנה היישוב 8 בתים בלבד, שבהם התגוררו פועלי המכרה. הכרייה במקום הופסקה בשנת 1846, וכעבור שנים אחדות הופסקה גם העבודה בכמה בתי-מלאכה; קטנים ליציקה שהוקמו ליד המכרה. בשנות ה-80 של המאה ה-19 חודשה עבודת הכרייה במקום, והיישוב מנה אז כ-002 תושבים שעבדוכולם במכרות באזור.
יהודים התיישבו בד' בשנות ה-90 של המאה ה-19.
אוכלוסיית הפועלים והכורים שבמקום לא התנגדה לבואם של סוחרים ובעלי מלאכה יהודים לכפר. בד' הוקמה תחנת-וכבת שנסעו ממנה לסוסנובייץ (ע"ע), והדבר סייע לסוחרים היהודים במסחרם. יהודי ד' המעטים קיבלו את שירותי הקהילה הדרושים להם מקהילת סוסנובייץ. בכפר התקיימה התפילה בציבור באולם תפילה בביתו של נטע זידלר, מראשוני היהודים במקום.
אין בידינו מידע על קורותיהם של יהודי ד' בשנים הראשונות של מלחמת העולם השנייה. בסוף 1941 הובאו לכפר יהודי העיירה הסמוכה ניוומה (ע"ע) והוכנסו לגטו פתוח שהוקם בד'. במרס 1942 נשלחו כמה עשרות גברים צעירים מן הגטו למחנות עבודה. רוב יהודי ד' הועברו באותו הזמן לערך, יחד עם יהודי ניווקה, לגטו סוסנובייץ, וגורשו לאושוויץ במאי 1942.