ח' אייר ה'תשפ"א

דרוסקייניק DRUSKIENIKI

קהילה בפולין