ה' ניסן ה'תשפ"ב

דרז'נה Derazno

עיירה בפולין
נפה: קוסטופול
אזור: ווהלין ופוליסיה
שוכנת על הגדה המערבית של הנהר הורין
אוכלוסיה:
• בשנת 1941: כ - 701
• יהודים בשנת 1941: כ - 624
• יהודים לאחר השואה: מעטים

תולדות הקהילה:
כללי
עיירה בנפת קוסטופול

בעת מלחה"ע ה - I
דרז'נה שוכנת על הגדה המערבית של הנהר הורין. בשנת 1614 השיג בעל המקום הנסיך יאנוש האוסטראי זכויות עיר ליישוב דרז'נה. יש לשער, שבערך מאותו זמן החלה בה התיישבות יהודים. בשנת 1649 תקפו אותה חילות הקוזאקים של חמלניצקי, שדדו ושרפו את כל העיירה. בשנת 1700, בהתוועדות בהורוכוב, הוטל על דרז'נה, שהיתה כפופה אז לקהילת-האם אוסטראה, סכום זעיר של 20 זהובים, דבר המעיד על מספרם הקטן של היהודים (פחות ממאה נפשות) שישבו בה. במחצית השנייה של המאה ה- 18 שוב ירד מספר היהודים; אפשר שהדבר קשור בשריפות ובמגיפות, שבאו בעקבות מלחמת השוודים וההידמקים. במאה ה- 19 הוכפל מספר היהודים, אך לקראת סוף המאה ההיא נשאר המספר כשהיה ולא גדל, שכן מסילות-הברזל נסללו רחוק ממנה וחשיבותו של השיט על ההורין ירדה מבחינה כלכלית. היו בה אז 3 טחנות-קמח מונעות בכוח המים ומפעל לייצור לבנים. בימי הירידים השנתיים סחרו בעיקר בכלי-בית עשויים חומר ועץ.

בין שתי המלחמות
בבחירות לקהילות שנערכו בשנת 1928 סופחה דרז'נה לקהילת קוסטופול ונציגה שנבחר ישב שם בהנהגת הקהילה. בדרז'נה עצמה היו ארגון של הסוחרים הזעירים ואגודה של בעלי-מלאכה. באמצע שנות השלושים התגברה האנטישמיות ובראשית אוגוסט 1936 הציתו אנטישמים אש ונשרפו 30 בתים, רובם של יהודים עניים. בקיץ של שנת 1932 הוקם ביזמתו של המפקח הגלילי על רשת "תרבות" בווהלין, שמואל רוזנהק, ועד מקומי לייסוד בית-ספר עברי. בית-הספר "תרבות" החל לפעול בשנת הלימודים 1933/32 והתקיים עד ספטמבר 1939. משנות השלושים היתה בדרז'נה ספרייה ציבורית.
הפעילות הציונית בדרז'נה התחילה לפני מלחמת העולם הראשונה ופרחה בתקופה שמיד לאחר מהפכת פברואר 1917. היא נתחדשה לאחר התבססות השלטון הפולני. בדרז'נה פעלו סניפים של רוב המפלגות וקנים של מרבית תנועות הנוער. בשנת 1930 נוסד קן של "בית"ר", שהיה היחיד שעסק בהוראת עברית למבוגרים. תוצאות ההצבעות לקונגרסים הציוניים השונים היו כדלהלן:
לקונגרס הציוני הט"ז (1929) הצביעו 51 איש. הציונים הכלליים קיבלו 45 קולות; התאחדות השומר הצעיר - 6.
לקונגרס הי"ח (1933) הצביעו 167 איש. הציונים הכלליים קיבלו 34 קולות; המזרחי - 4; ברית רוויזיוניסטית - 57; רשימת ארץ-ישראל העובדת - 72.
לקונגרס הכ' (1937) הצביעו 63 איש. הציונים הכלליים קיבלו 8 קולות; המזרחי - 16; רשימת ארץ-ישראל העובדת - 39.
לקונגרס הכ"א (1939) הצביעו 71 איש. הציונים הכלליים קיבלו 20 קולות; המזרחי - 9; גוש ארץ-ישראל העובדת - 42.

במלחה"ע ה - II
בספטמבר 1939 סופחה דרז'נה לברית המועצות וכל המוסדות והארגונים היהודיים חוסלו. ב- 28 ביוני 1941 נכבשה דרז'נה בידי הגרמנים. כעבור זמן-מה נערכה אקציה ובמהלכה נרצחה קבוצת גברים. בדרז'נה הוקם יודנראט ועל היהודים הוטלה החובה לשאת את אות ההיכר היהודי. מלבד זאת אולצו היהודים לצאת לעבודת כפייה. בראשית אוקטובר 1941 הוקם גטו והובאו אליו יהודים מכפרי הסביבה.
ב- 22 באוגוסט 1942 רוכזו כל יהודי הגטו והובלו לבורות שהוכנו מראש וכולם נרצחו. רק מעטים מאלה שברחו הצליחו להינצל. דרז'נה שוחררה בידי הצבא האדום ב- 5 בפברואר 1944.