ד' ניסן ה'תשפ"ב

שאצק SZACK

 

כפר בפולין
נפה: לובומל
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,752

·  יהודים בשנת 1941: כ-238

תולדות הקהילה:

במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בשאצק 238 יהודים בין 1,752 התושבים. בשנות השלושים גדל מספר היהודים ל- 200 משפחות בערך. הם עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. רבים החזיקו משקי-עזר חקלאיים. בבחירות לקונגרס הציוני הט"ז, שנערך בשנת 1929, הצביעו 6 איש: 5 נתנו את קולם לציונים הכלליים ו- 1 לרשימת עת לבנות. הגרמנים נכנסו לשאצק ב- 25 ביוני 1941. כעבור זמן-מה הביאו לכאן עוד יהודים מן הסביבה והקימו מעין מחנה- עבודה מוקף גדר תיל. במחנה ישבו בערך 700 יהודים. בעת העבודה התעללו השומרים הגרמנים והאוקראינים ביהודים ויום יום נהרגו כמה מהם, על-פי רוב ממכות. באמצע אוגוסט 1942 הוצאו מן המחנה 80 צעירים. נאמר להם, שהם הולכים לחפור בורות לאחסון תפוחי- אדמה לחורף. למעשה חפרו בורות-קברים. לאחר גמר העבודה נורו כולם. אחריהם הוציאו את המבוגרים ואת הילדים קשרו בינתיים יחד. משנשמעו היריות הבינו הנשארים מה מתרחש והחלה מנוסה המונית. רבים נורו ונהרגו תוך בריחה; אבל 50 איש הצליחו להגיע ליער. הצעירים התארגנו בקבוצה לוחמת, שפעלה זמן-מה יחד עם יחידת פרטיזנים סווייטית שהיתה מורכבת משבויי- מלחמה; אלה שלא היו לוחמים התרכזו במעין מחנה- משפחה. בתחילת שנת 1943 גילו הגרמנים את מחבואם על-פי עקבות בשלג ורצחו את כולם. באמצע שנת 1943 הצטרפו הצעירים, יחד עם היחידה הסווייטית, לאוגדת הפרטיזנים הסווייטית הווהלינית של הגנרל אלכסיי פיודורוב. שאצק שוחררה בידי הצבא האדום ב- 21 ביולי 1944