ח' אייר ה'תשפ"א

שווינציאני SWIECIANY

 

קהילה בפולין