ד' ניסן ה'תשפ"ב

שייווייז' SIEWIERZ

 

יישוב בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: זוויירצ'יה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: 229

תולדות הקהילה:
 

ש', יישוב עתיק-יומין ומקום מושבם של נסיכים, היה במשך זמן מה בבעלותו של המלך. בשנת 1180 העניק הנסיך קז'ימייז' "הצדיק" את ש' לביטומיין קז'ימייז', בנו של מייצ'יסלאב נסיך רטיבור ואופלן. אחר-כך כבש את ש' מלך פולין ולדיסלאב לוקייטק, ב-1337 היא נמכרה לנסיך טיישין ובשנת 1443 עברה לידי בישופות קרקוב. מאז ועד 1939 נבחרו בישופי קרקוב רק מקרב צאצאי הנסיכים. בשנת 1790 צורפה הבישופות לפולין-הכתר.
עד 1862, השנה שבה ביטל הצאר הרוסי את ההגבלות על ישיבת יהודים במלכות פולין הקונגרסאית, לא ישבו בש' יהודים. בשנת 1834 נזכר סוחר יהודי, שכנראה שהה שם זמנית לרגל עסקיו. היישוב היהודי בש' ראשיתו בסוף המאה ה-19. במקום לא היה בית-כנסת והתפילה בציבור התקיימה באולם תפילה מאולתר. מפעם לפעם בא לש' שו"ב, ששימש גם שליח-ציבור בימים הנוראים. את שירותי הדת הנחוצים קיבלו יהודי ש' מקהילות זוויירצ'יה וז'רקי הסמוכות.
בספטמבר 1939 נכבשה ש' בידי הגרמנים. יהודי המקום, כמוהם כאחיהם בכל האזור, היו נתונים לרדיפות קשות. במשך זמן מה התקיים במקום מטבח ציבורי לנזקקים מייסודו של ארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית) בקרקוב.
בקיץ או בסתיו 1942 פונו יהודי ש' לזוויירצ'יה ומשם שולחו למחנה ההשמדה אושוויץ.