ה' ניסן ה'תשפ"ב

שיינו SIENNO

 

ישוב עירוני בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: אילז'ה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

בראשית המאה ה-15 נזכרת ש' כיישוב עירוני בבעלות בית המלוכה הפולני. בימי המלך ולדיסלאב יאגלו נמסרה לאציל דובייסלאב מאולשניצה בתמורה לאחת מאחוזותיו. באמצע המאה ה-15 נבנתה במקום כנסייה, שהיתה במאה ה-16 לותרנית ובמאה ה-18 חזרה להיות קתולית. בשנת 1628 העניק לש' המלך זיגמונט השלישי פריווילגיה לקיים יום שוק שבועי.
היהודים הראשונים התיישבו בש' במאה ה-16. בש' לא הוטלו הגבלות על התיישבות יהודים, ובשנת 1766 הגיע מספרם ל-100 משלמי מס גולגולת (שני זלוטי לנפש). יהודי ש' התפרנסו מרוכלות וממסחר זעיר וגם מייצור יי"ש ומכירתו. אחד מהם היה בעל פונדק.
ב-1576 כבר היתה במקום קהילה קטנה. בסוף המאה ה-19 ישב בש' רב, ר' אברהם יהושע השל, שהיגר אחר-כך לארצות-הברית וקנה לו פרסום כהוגה רעות דתי מקורי. ב-1905 כיהן בקהילה ר' יצחק מרדכי פדובה מאופוצ'נה, ובשנות ה-20 - ר' שמואל-שלמה ראזאני.בספטמבר 1939 נכבשה ש' בידי הגרמנים. כניסתם למקום לוותה במעשי התעללות ביהודים, אבל אחר-כך כמעט חזרו החיים ביישוב הקטן למסלולם, לפחות בתקופה הראשונה לכיבוש. במקום הוקם יודנראט שגייס למען הגרמנים עובדים יהודים וטיפל גם ב-1,000 פליטים ממערב פולין ומכפרים סמוכים שהגיעו לש'. בחורף 1941 כבר הגיע מספר היהודים במקום ל-2,000 נפש לערך והיודנראט קיבל סיוע בסך 2,000 זלוטי מארגון יס"ס (עזרה עצמית יהודית) בקרקוב. בדצמבר 1941 הוקם בש' גטו פתוח, שיושביו היו רשאים לצאת ממנו בשעות היום לעבודתם וכדי להשיג מזון.
באוקטובר 1942 חוסל גטו ש'; 2,000 יושביו הובלו ברכבת למחנה ההשמדה טרבלינקה.