ד' ניסן ה'תשפ"ב

שייצ'ייחוב SIECIECHOW

 

יישוב בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: קוז'ייניצה
אזור: מחוזות לובלין קיילצה

תולדות הקהילה:
 

ש' נוסדה בשנת 1132 בידי נזירים בנדיקטינים שהקימו במקום מנזר. במאה ה-14 הוענקו לש' זכויות עיר מגדבורגיות, והמנזר שופץ והוסב למבצר שהגן על דרכי המסחר לאורך נהר הוויסלה. בתקופה זו גרו בש' ובסביבותיה כ-260 בני-אדם. בשנת 1432 התיר המלך ולדיסלאב יאגלו לתושבי ש' לקיים יום שוק שבועי ושני ירידי מסחר שנתיים, וב-1667 הגדיל המלך יאן קז'ימייז' את מספר הירידים השנתיים שהתקיימו בש' לארבעה. בשנה ההיא היו בש' 30 בתים ואוכלוסייתה מנתה 227 נפשות. במחצית השנייה של המאה ה-19 ירדה ש' ממעמדה הכלכלי וזכויות העיר נשללו ממנה.
באמצע המאה ה-19 התיישבו בש' כמה משפחות יהודים, שהתפרנסו ממסחר זעיר, ממלאכה ומחקלאות.את שירותי הדת הנחוצים הם קיבלו בקהילת קוז'ייניצה הסמוכה.
על גורלם של יהודי ש' בימי מלחמת העולם השנייה חסר לנו מידע. קרוב לוודאי שבשנים הראשונות עוד יכלו להמשיך ולנהל את חייהם בשלווה יחסית בכפר הקטן והנידח, ואף לעבוד לפרנסתם. משערים שבקיץ 1942 הועברו יהודי ש', יחד עם יהודי יישובים סמוכים, לגטו קוז'ייניצה. בספטמבר שולחו כל יושבי הגטו הזה למחנה ההשמדה טרבלינקה.