ה' ניסן ה'תשפ"ב

שלקוב נובי SZELKOW NOWY

 

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: מאקוב מאזובייצקי

תולדות הקהילה:
 

היישוב מוזכר לראשונה בתעודות משנת 1247 ככפר בבעלות הבישופות של פלוצק. הכפר והאחוזה שוכנים על גדות הנהר אוז'יץ, 75^כ ק"מ צפונית מווארשה, לצדו של הכביש שהוביל פעם מווארשה לקובנו. בשנת 1921 היו בשלקוב נובי 107 יהודים מתוך כלל האוכלוסייה, שמנתה 408 איש. קרוב לוודאי שבאוגוסט או בספטמבר 1940 גירשו הגרמנים את כל יהודי המקום לגטו מאקוב מאזובייצקי ושם היה גורלם כגורל תושבי הגטו הזה.