ה' ניסן ה'תשפ"ב

שצ'ורובה SZCZUROWA

 

כפר בפולין
מחוז: קראקוב
נפה: בז'סקו
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,971

·  יהודים בשנת 1941: כ-132

תולדות הקהילה:
כללי

הכפר שצ'ורובה היה במאה ה- 14 בבעלות הכמורה. בשנות השמונים של המאה ה- 19 ישבו במקום 1,911 תושבים, מהם 67 יהודים, וב- 1921 - 1,971 תושבים, מהם 132 יהודים. בין שתי מלחמות-העולם היתה בשצ'ורובה קהילה יהודית מאורגנת. ב- 1936 נשללה מן הקהילה השחיטה הכשרה במקום, וכן נאסר עליה להטיל תשלום נוסף לכל קילוגרם בשר כשר משחיטת חוץ. בשנות השלושים נתקיים במקום סניף של ההסתדרות הציונית. בשנים 1940- 1942 נעקרו יהודי האיזור לבז'סקו, ועל כן יש להניח שכזה היה גם גורלם של יהודי שצ'ורובה. הגיטו בבז'סקו חוסל בראש-השנה תש"ג, והיהודים שרוכזו בו שולחו למחנה המוות בבלז'ץ.