ה' ניסן ה'תשפ"ב

ראדגושץ' RADGOSZCZ

 

כפר בפולין
מחוז: קראקוב
נפה: דומברובה
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-3,322

·  יהודים בשנת 1941: כ-188

תולדות הקהילה:
 

ב- 1938 כפר ומקום מושב של הגמינה (מרכז קהילתי לכמה כפרים). הכפר מוזכר בתעודות משנת 1500 כיישוב באחוזותיהם של בני-האצולה. ב- 1845 מנה הכפר 3,768 תושבים, מהם 206 יהודים; ב- 1875 - 3,166 תושבים, מהם 363 יהודים, וב- 1921 פחת מספר היהודים ל- 188 מתוך 3,322 כלל התושבים. התושבים הלא-יהודים התפרנסו מחקלאות, בעיקר מגידולי פלחה דלים. היהודים עסקו במסחר זעיר, ברוכלות ולכמה מהם היו אף חלקות שדה או גינה. ב- 1951 היו בידי היהודים בראדגושץ' ובסביבתה 5 חנויות מכולת, 6 מסבאות ו- 7 חנויות למוצרי טאבאק. יהודי ראדגושץ' השתייכו לקהילת דומברובה, המרוחקת ממנה כדי 10 ק"מ. במקום היה בית-תפילה ומקווה-טהרה. אין לנו ידיעות על מוסדות ציבוריים של היישוב היהודי בראדגושץ', נראה שיהודי ראדגושץ' השתתפו במוסדות אלה וכן בארגונים הפוליטיים שבדומברובה הסמוכה. במאי 1942 ישבו במקום 188 יהודים. יש להניח, כי לקראת חיסול היהודים בנפה, הם הועברו ביולי 1942 לגיטו בז'אבנו או בדומברובה טארנובסקה, ומשם למתנה-המוות בבלז'ץ.