י"ד שבט ה'תשפ"א

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין