י"ד תשרי ה'תשפ"ב

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין