ה' ניסן ה'תשפ"ב

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין