כ"ט ניסן ה'תשפ"א

ראדושקוביצה RADOSZKOWICZE

קהילה בפולין