ה' ניסן ה'תשפ"ב

ראיצ'ה RAJCZA

כפר בפולין
מחוז: קראקוב
נפה: ז'יווייץ
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
גדות הנהר סולה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-2,790

·  יהודים בשנת 1941: כ-132

תולדות הקהילה:
 

כפר המרוחק מז'יווייץ כ- 8 ק"מ, מקום הבראה ונופש על גדות הנהר סולה. אנשי המקום עסקו, מלבד בחקלאות, גם בייצור מזכרות מלאכת מחשבת (שטיחים, מוצרים גילופי- עץ וכד'), וכן בשירותים לנופשים ותיירים. בתחילת המאה ה- 20 הוקמה במקום מינסרת-עצים. ב- 1880 מנתה האוכלוסיה 2,031 נפשות, מהן 140 יהודים, וב- 1921 - 2,790 נפשות, מהן 132 יהודים. יהודי ראיצ'ה עסקו במסחר זעיר ובמלאכה ובכך שיוו למקום צביון של עיירה. היישוב היהודי בראיצ'ה התייצב במחצית השנייה של המאה ה- 19. הסיבה העיקרית להתיישבותם של היהודים בראיצ'ה היתה נעוצה באיסור על מגורי היהודים בז'יווייץ הסמוכה, איסור שנשמר אפילו בתקופה שבין שתי מלחמות-העולם. תחילה היה היישוב כפוף לקהילת זאבלוצ'יה (פרבר של ז'יווייץ). אולם בתחילת המאה ה- 20 היו- ליישוב בראיצ'ה מוסדות קהילתיים משלו, ורב הגליל בז'יווייץ ( ה"קרייזראבינר"), ד"ר נחמן צבי בויא, הוכתר ב- 1903 גם כרבה של קהילת מילובקה וכן כמ"מ הרב בראיצ'ה. מ- 1877 ועד 1927 ישב בראיצ'ה ד"ר אלכסנדר קליין, שמילא תפקיד של רופא נפתי לנפת ז'יווייץ. היישוב היהודי בראיצ'ה נפגע פעמים מספר ממהומות אנטישמיות: ב- 1902 הופצה במקום העלילה, שהיהודים מפזרים ממתקים מורעלים כדי לפגוע בנוצרים, בעיקר בילדיהם. הדבר גרם להתנכלויות ליהודי המקום. בנובמבר 1918 ביקשו נציגי היהודים בראיצ'ה מאת יו"ר המועצה המקומית להתיר להם להקים הגנה עצמית. בקשתם לא נענתה, ואמנם לאחר כמה ימים נשדדו או נהרסו כמה חנויות וכן בתי-מגורים של יהודים בידי הפורעים מראיצ'ה ומכפרי הסביבה. ב- 1919 הוקמה בראיצ'ה צרכניה יהודית, שנועדה להקל על יהודים את השגת המזון, כיוון שהופלו לרעה בעת חלוקת המזון הקצוב על-ידי המועצה המקומית. במארס 1933 היה ניסיון לפרוע ביהודי ראיצ'ה. כאלף כפריים צעדו בכיוון ראיצ'ה כדי לפרוע ביהודים ולשדוד את חנויותיהם. הוזעקו יחידות משטרה ונורו אף יריות הרתעה אל ההמון. כמה מן המתפרעים נפגעו ועשרות נעצרו. המתפרעים התארגנו שוב וצעדו לכיוון מילובקה, לפרוע שם ביהודים. 31 ממשתתפי ההתפרעויות בראיצ'ה ובמילובקה הועמדו לדין, וכמה מהם נידונו למאסר עד 3 שנים. ב- 1933 הוקם בראיצ'ה סניף של "הציונים הכלליים" וכן ארגון-נוער ציוני "עקיבא". במועדון של "עקיבא" התרכזה הפעילות החברתית והתרבותית של היישוב היהודי; נפתחה ספרייה והתארגן חוג חובבי דראמה. בבחירות לקונגרסים הציוניים הצביעו %100 השוקלים בעד רשימת "הציונים הכלליים". ב- 1932 הוקם בראיצ'ה סניף של האגודה לתיירות ולסקי של "מכבי" מביילסקו. בשל הקירבה לגבול הגרמני נכבשה ראיצ'ה כבר בימים הראשונים למלחמת-העולם השנייה, ותוך זמן קצר סופחה לרייך. בסתיו 1939 גורשו כל היהודים לתחום הגנרל- גוברמנט.