ד' ניסן ה'תשפ"ב

רודה שלונסקה RUDA SLASKA

עיר בפולין
מחוז: שלזיה
נפה: ינטוחלוביצה שלונסקיה
אזור: גאליציה המערבית ושלזיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-14,163

·  יהודים בשנת 1941: כ-51

תולדות הקהילה:
כללי

הכפר רודה מוזכר לראשונה בתעודות מ- 1303. כבר במאה ה- 14 היו במקום מכרות-פחם. במאה ה- 19 התפתח האזור, והוקמו בו מספר מכרות חדשים וכן בתי יציקה לברזל ולאבץ. ממחצית המאה ה- 18 ועד 1922 היתה רודה שלונסקה תחת שלטון פרוסיה. היא הוחזרה לפולין לאחר משאל-עם ב- 1921. ב- 1939 זכתה למעמד של עיר. ב- 1959 צורפה לר' ש' העיר הסמוכה לה, נובי ביטום. היהודים התיישבו ברודה שלונסקה כנראה במחצית השנייה של המאה ה- 19. בשל מספרם המועט, לא נתקיימה בה קהילה נפרדת, ויהודי המקום היו קשורים אל קהילות קאטוביצה וחוז'וב. בשנים 1942- 1945 היה היישוב סטארה קוז'ניה הסמוך לרודה שלונסקה מחנה-עבודה, ובו 500 אסירים בממוצע, רובם יהודים מפולין ומארצות אירופה אחרות. במחנה היו גם פולנים. האסירים עבדו במכרות בקלודניצה ובקוחלוביצה, וכן בבניית תחנת-כוח. תנאי החיים והעבודה היו קשים ביותר; הוצאות להורג של האסירים על-ידי הנאצים היו במחנה מעשה שבכל יום. בתקופת ספטמבר 1944 -ינואר 1945 היה באותו יישוב תת-מחנה לגברים של מחנה אושוויץ ("ארבייטסלאגר אלטהאמר"), ובו כ- 500 אסירים מרחבי אירופה. הכלואים עבדו בבניית תחנת-כוח. בינואר 1945 פונו כל הכלואים דרך גליוויצה למחנות ברייך. כ- 150 אסירים שוחררו על-ידי הצבא הא