ו' ניסן ה'תשפ"ב

רודה פאביאניצקה RUDA PAB

עיירה בפולין
מחוז: לודז'
נפה: לודז'
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-5,127

·  יהודים בשנת 1941: כ-237

תולדות הקהילה:
 

בעיירה רודה פאביאניצקה היו ב- 1921 237 יהודים, מכלל 5,127 האוכלוסים. רודה פאביאניצקה מוקפת יערות, שימשה מקום-קיט ובתקופה שבין שתי המלחמות נערכו כאן קייטנות לילדים יהודים. בית-היתומים היהודי בלודז' ברחוב זגיירסקה 40, קיים כאן קייטנה קבועה בווילה של שוויאטלובסקי, פרנס מלודז' בתקופת הקיץ נערכו גם ברודה פאביאניצקה קורסים לחברי אירגונים יהודיים. למשל, ב- 1935 נערך כאן קורס ששמו "חוות שמואל" (לכבוד ליאו דויטשלנדר) למדריכות של אגודת- ישראל.
בתקופה שבין המלחמות היו לישוב קטן זה שני בתי- מדרש. בשנות ה- 20 ישב על כס-הרבנות ברודה פאביאניצקה ר' יעקב דוד ויטלסון, אך בשנות ה- 30 עבר ללודז', לשמש בה כדיין. אחריו שימש ברבנות ברודה פאביאניצקה ר' יחזקאל סילמן.
גם ברודה פאביאניצקה, כמו ברוב העיירות בפולין, סבלו היהודים בשנות ה- 30 מהתנכלויות אנטישמיות. ביוני 1937 פרצה קטטה בין שתי נשים, פולניה ויהודיה, ומיד יצאו האנטישמים המקומיים לנפץ שמשות בבתי יהודים. כעבור ימים אחדים צרו המון על ביתה של היהודיה הנ"ל ועל עוד כמה בתים שכנים, והתכוונו לעשות בה שפטים. התערבות המשטרה הפסיקה את התקרית.
בתקופת הכיבוש הנאצי התקיים הישוב היהודי הקטן ברודה פאביאניצקה חודשים אחדים בלבד. בדצמבר 1939 קיבלו היהודים צווים אישיים לצאת את העיירה עד 19.12.1939 ולפנות לגנראלגוברנמנט; את רהיטיהם וכל ציוד-הבית עליהם להשאיר בדירות, ואת התכשיטים, פנקסי החסכון ומפתחות הדירות עליהם למסור בתחנת-המשטרה ברודה פאביאניצקה. המגורשים הורשו לקחת עמם לדרך צרור-יד ו- 50 זלוטי במזומנים.