ה' ניסן ה'תשפ"ב

רודקי RUDKI

עיר בפולין
מחוז: לבוב
נפה: רודקי
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 3,452

·  יהודים בשנת 1941: כ- 1,962

·  יהודים לאחר השואה: יחידים ניצלו

תולדות הקהילה:
במלחה"ע ה - II

שבוע ימים אחרי פרוץ המלחמה בין גרמניה לפולין הגיעו יחידות הצבא הגרמני לאיזור רודקי. קבוצת פולנים פתחה בעת נסיגתה באש על הגרמנים בפרברי העיירה ופגעה בכמה מהם. בתגובה על כך העלו הגרמנים באש בו ביום, ב- 6.9.1939, את כל הבתים ברחוב לגיונוב וסביב כיכר השוק, ובתוכם בתים יהודים רבים. החיילים הגרמנים תפסו גם בני-ערובה, וביניהם בלט מספרם הגדול של יהודים; הללו הובלו תוך התעללות אכזרית לכיוון סאמבור. רק כעבור מספר ימים שוחררו בני-הערובה. לאחר התנסות קשה זו של הכיבוש הגרמני, שנמשך כשבועיים, קיבלו יהודי רודקי את הצבא האדום בהרגשת הקלה. בתקופה הסובייטית, מסתיו 1939 עד יוני 1941, חלו תמורות בחיי יהודי רודקי. המסחר הפרטי הופסק כמעט כליל ובעלי-מלאכה אורגנו בקואופרטיבים. מפלגות יהודיות ומוסדות הקהילה חדלו מלהתקיים. עם זאת נמשכו החיים הדתיים סביב בתי-הכנסת, ובאופן בלתי רשמי אורגן סיוע לנזקקים, ובמיוחד לפליטים ממערב-פולין שהמשיכו להגיע לרודקי עד סוף 1939, בשל קירבתה היחסית אל הגבול הגרמני-סובייטי שעל הנהר סאן. אחרי פלישת הגרמנים לברית-המועצות החלו הסובייטים בפינוי מבוהל של משפחות הפונקציונרים הרוסים, ורק יהודים ספורים הצליחו להימלט מזרחה. ב- 29.6.1941 נכנסו הגרמנים לרודקי ופתחו מיד בחטיפת היהודים לעבודת-כפייה. מספר בתי-תפילה הועלו באש. באמצע יולי 1941 הוכרז על מיפקד של כל היהודים החייבים בעבודת-כפייה, ולשם כך נצטוו האנשים מגיל 15 עד 60 להתייצב בכיכר השוק. היו יהודים שהחליטו לא להתייצב והסתתרו. מבין הנאספים הוצאו 39 איש, בעיקר המשכילים שבהם, הם הובלו ליער הסמוך בז'ז'יני ונרצחו שם. האקציה ההמונית הראשונה היתה בנובמבר 1942. במהלכה גורשו כ- 800 איש להשמדה בבלז'ץ. לאחר האקציה הוקם במקום גיטו, ולתוכו הודחקו גם שרידי הקהילות היהודיות הקטנות בסביבה. בסוף דצמבר 1942 גורשה לרודקי קבוצת יהודים מקומארנו. בחדשי החורף 1942- 1943 בנו יהודי רודקי מקומות מחבוא, בהם קיוו למצוא מקלט באקציות הבאות. מספר יהודים ניסו לצאת מן הגיטו ולהגיע לגבול הונגריה, אך רובם נתפסו בדרך ונרצחו. ב- 9.4.1943 חוסל הגיטו. כ- 1,700 יהודים הוצאו להורג ביער בז'ז'יני, כ- 300 הובלו למחנה יאנובסקה. רודקי הוכרזה "מטוהרת מיהודים". יחידים המשיכו להסתתר ביערות בסביבה, אך רובם נתפסו על-ידי הגרמנים ומשתפי הפעולה מבין האוכלוסיה המקומית ונרצחו. העיר שוחררה על-ידי הצבא הסובייטי ב- 30.7.1944 ניצולים ספורים עזבו את המקום בדרכם מערבה