ה' ניסן ה'תשפ"ב

רוזנוב ROZNOW

 

כפר בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: קוסוב
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 6,426

·  יהודים בשנת 1941: כ- 418

תולדות הקהילה:
 

כפר המרוחק מעיירה זאבלוטוב ב- 15 ק"מ. רוז'נוב ידועה ככפר למן המאה ה- 18; המירשם האזרחי של הנוצרים הוחל ב- 1769. ב- 1921 היו ברוז'נוב 6,426 תושבים, רובם אוקראינים (5,866 במספרם) ועיסוקם בחקלאות. יש להניח שכבר באותה תקופה ישבו ברוז'נוב משפחות יהודיות יחידות. היישוב היהודי בו גדל במאה ה- 19 ובעיקר בתחילת המאה ה- 20, ולא חלו בו שינויים בגמר מלחמת-העולם הראשונה. מספר היהודים ברוז'נוב ב- 1921 הגיע ל- 418; הם היו האלמנט העירוני שבכפר. פרנסתם של יהודי המקום היתה על מסחר זעיר, רוכלות בכפרים ומלאכה. אחדים מהם עסקו בעיבוד הטבק, שבגידולו נשתבחה הסביבה. ב- 1936 לא חידשו השלטונות ליהודים מעבדי הטבק את רשיונותיהם, וכמה משפחות נותרו בלא מקור פרנסה. מספר יהודים ברוז'נוב עסקו בייצור מרבדים בסגנון הררי מקומי ובשיווק מוצרים אלה מעשי-ידי בעלי-מלאכה לא-יהודים. בגמר מלחמת-העולם הראשונה נתמכו יהודי רוז'נוב בידי הג'וינט; הוקם במקום ועד עזרה ולידו קופת גמ"ח (ב- 1927). קופה זו פעלה אך שנים ספורות. ב- 1929 ניתנו מטעמה 12 הלוואות על-סך כולל של 1,200 זלוטי אולם כבר ב- 1933 חדלה מלהתקיים ונותר בה גרעון של כ- 4,000 זלוטי. מן הנתונים המעטים על הקהילה המאורגנת ברוז'נוב ידוע שהיה בה בית-כנסת ונעשה בה נסיון מוצלח ב- 1912 להקמת "אגודת חרדים". כשנתיים לפני-כן הוקם בית-ספר עב.רי משלים בן 4 כיתות, ובהן למדו ב- 1911 בהדרכתו של מורה אחד 65 תלמידים. בית-הספר שכן בביתו של השו"ב המקומי וניהל אותו ועד ציבורי. למן 1930 היה פעיל במקום ארגון הנוער עקיבא; לידו הוקם ב- 1933 קיבוץ-הכשרה. כן קיים הקן קורסים ללימוד השפה העברית. ב- 1936 תרם ועד הקהילה 110 זלוטי לרכישת קרקע בארץ-ישראל. הנציגים המעטים של יהודי רוז'נוב, שהיו במועצה המקומית עד 1933, סולקו ממנה לחלוטין באותה שנה. אין בידנו ידיעות על חיי ישוב יהודי קטן זה תחת השלטון הסובייטי (ספטמבר 1939 - יוני 1941). בעת הכיבוש הגרמני המשיך היישוב להתקיים חודשים ספורים בלבד, שכן באוקטובר 1941 נצטוו יהודי רוז'נוב לעבור לקוסוב הקרובה, ושם זומן להם גורלה של האוכלוסיה היהודית המקומית