ה' ניסן ה'תשפ"ב

רוטקי-קוסאקי Rutki-Kossaki

 

כפר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: לומז'ה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,368

·  יהודים בשנת 1941: כ-713

תולדות הקהילה:
 

עיר עתיקה, היום כפר היושב על הנהר קורובוסטוק, 15 ק"מ דרומית-מזרחית לזאמברוב. רוטקי-קוסאקי נוסדה בשנת 1418, בימיו של נסיך מאזוביה יאנוש הראשון. בשנת 1760 קיבלה מעמד של עיר וזכויות מגדבורגיות. במאה ה-19 ירדה למעמד של כפר. אין בידינו ידיעות על ראשיתו של היישוב היהודי ברוטקי-קוסאקי. ידוע, שבמאה 19^ה כבר היתה במקום קהילה. בשנת 1921 היו ברוטקי-קוסאקי 713 יהודים בתוך 1,368 תושבים. יהודי המקום התפרנסו ממסחר וממלאכה. במיוחד נהנו מימי היריד ברוטקי-קוסאקי, כאשר הגיעו לשם סוחרים ורוכלים מכל הסביבה. כדי לעזור לבעל המלאכה היהודי הוקמו ברוטקי-קוסאקי "בנק לאשראי" ואיגוד מקצועי של חייטים יהודיים. ברוטקי-קוסאקי פעלו המוסדות המסורתיים: "חברה קדישא", "לינת הצדק", "הכנסת אורחים" וקופת גמ"ח. לקהילה היו שני בתי מדרש ו-3 חדרים לילדי ישראל. רבה האחרון של העיר לפני מלחמת העולם השנייה היה ר' זאב קראביץ. בין שתי מלחמות העולם היו במקום סניפים של כמה מפלגות ציוניות. בשנות השלושים המאוחרות סבלו יהודי רוטקי-קוסאקי ממשמרות החרם שהציבו האנדקים. ב-27 ביוני 1937 נפצעו 16 יהודים. הפגיעות החמירו מאוד, עד שהתארגנה משלחת מקומית, בראשות הרב זאב קראביץ, ונסעה לווייבודה בביאליסטוק. בסוף יוני 1937 פקד הסטארוסטה של לומז'ה על סגירת השווקים ברוטקי-קוסאקי כדי למנוע מהומות. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה בשנת 1939 הגיעו לרוטקי-קוסאקי פליטים רבים מן העיר לומז'ה והסביבה. כמה ימים לאחר פרוץ המלחמה נכנסו הגרמנים לרוטקי-קוסאקי. מיד ציוו על כל הגברים בכפר, פולנים כיהודים, להתאסף בכיכר השוק וכל הכשרים לגיוס צבאי הועברו למחנה צבאי בגרמניה. עם הפעלת חוזה ריבנטרופ-מולוטוב הותר לשבויים לשוב למקום מגוריהם. לאחר פרוץ מלחמת גרמניה-ברית המועצות, ביוני 1941, נכבשה רוטקי-קוסאקי בידי הגרמנים. מיד לאחר כניסתם נרצחו רוב התושבים היהודיים של רוטקי-קוסאקי ליד תחנת הרכבת קולאקי.