ה' ניסן ה'תשפ"ב

רחמנוב RACHMANOW

 

עיירה בפולין
נפה: קרמניץ
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-62

תולדות הקהילה:
 

עיירה בנפת קרמניץ, בקרבת שומסק. הידיעות הראשונות על יהודים ברחמנוב הן מן המאה ה- 18. במקום היו מרבצי חומר רבים ויהודי המקום עסקו בייצור לבנים לבנייה. בשנת 1745 החלו יהודים מרחמנוב לעבור את הנהר ויליה ולהתיישב בעברו המזרחי, בשומסק. בנובמבר 1746 קיים ועד גליל ווהלין התכנסות ברחמנוב ובה נדונה התמיכה בישיבה הגדולה באוסטראה. בשנת 1758 קיים ועד גליל ווהלין התכנסות שנייה ברחמנוב ובה נדונו, בין השאר, האשמות שהועלו נגד נאמני הגליל על מעילה בכספי ציבור. באותה שנה נזכר רבה של רחמנוב, וולף, שרשם, יחד עם רבה של לודמיר, החלטה של ועד גליל ווהלין בספרי העיר קרמניץ. במשך המאה ה- 18 וה- 19 נמשכה ההגירה מרחמנוב לשומסק הסמוכה. בשנת 1911 נמנו ברחמנוב 465 יהודים והיו בה בית-כנסת ישן ובית-קברות עתיק. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו ברחמנוב רק 62 יהודים. בתקופת השואה הועברו יהודי רחמנוב לגטו שומסק ושם נספו.