ה' ניסן ה'תשפ"ב

צ'ארטוריסק CZARTORYSK

עיירה בפולין
נפה: לוצק
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 2,230

·  יהודים בשנת 1941: כ- 220

·  יהודים לאחר השואה: כ- 10

תולדות הקהילה:
כללי

עיירה ותחנת רכבת בנפת לוצק. צ'ארטוריסק נזכרת לראשונה בשנת 1100, בעת שנפלה בחלקו של הנסיך דוד בן איגור, בזמן חלוקת הממלכה הרוסית הקייבית. בסוף המאה ה- 14 נכללה בנחלות האצילים לבית צ'ארטוריסקי, שקראו לעצמם על שם העיירה. לאחר מכן עברה כמה ידיים - משפחות לשצ'ינסקי ווישנייביצקי. ומשנת 1725 היתה בידי משפחת רדזיוויל. ביישוב נשתמרו חורבות ארמון ומבצר. הידיעה הראשונה על יהודים בצ'ארטוריסק היא משנת 1577; אז כבר היו לעיירה זכויות מגדבורגיות של עיר. יש לשער אפוא, שיהודים התיישבו בה עוד לפני אותו תאריך. במאה ה- 16 היתה צ'ארטוריסק עיירה גדולה; בשנת 1570 נמנו בה יותר מ- 80 בתים ו- 21 בעלי-מלאכה, ובשנת 1583 - 130 בתים. בהתוועדות ועד גליל ווהלין שנערכה בהורוכוב בראשית שנת 1700 הוטל על יהודי צ'ארטוריסק מס-גולגולת כסכום של 100 זהובים. סכום זה מעיד על כך שמספר היהודים בפ' היה קטן. קהילת צ'ארטוריסק היתה כפופה אז לקהילה הראשית לוצק. כשנסללה מסילת-הברזל סארני-קובל, בסוף המאה ה- 19, נקבעה במרחק 10 ק"מ מן העיירה תחנת-רכבת ששמה כשם היישוב. עם הזמן עברו יהודים מצ'ארטוריסק לגור בסביבת תחנת-הרכבת ונוצר סניף לעיירה. במלחמת העולם הראשונה, ביוני 1916, נמצאה העיירה בחזית ממש; יהודיה גורשו ובקרבות עלו בתי העיירה באש. לאחר שנתייצב השלטון הפולני, חזרו לעיירה רק רבע מתושביה היהודים. בשנות השלושים נמנו בה כמה מאות יהודים. הילדים למדו בבית-הספר הפולני הממלכתי ואחרי-הצהריים השלימו את השכלתם היהודית והעברית אצל מורים פרטיים. בצ'ארטוריסק נולדו וגדלו העיתונאי (ביידיש) יונה רוזנפלד והשחקן מיכאל וואקס. לאחר ספטמבר 1939, בתקופת השלטון הסווייטי, התיישבו בצ'ארטוריסק כמה מאות פליטים. צ'ארטוריסק נכבשה בידי הצבא הגרמני ב- 28 ביוני 1941. יהודי העיירה רוכזו בגטו פתוח, ונשלחו לעבודות כפייה בתחנת הרכבת ובכריתת עצים ביערות הסמוכים. ביום י"א באלול תש"ב (24 באוגוסט 1942) רוכזו יהודי צ'ארטוריסק ונרצחו. רק 10 איש שברחו ניצלו וזכו להגיע ליום השחרור. צ'ארטוריסק שוחררה בידי הצבא האדום ב- 3 בפברואר 1944