ו' ניסן ה'תשפ"ב

צ'ארנה CZARNA

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: לסקו

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 122 יהודים. היישוב היהודי בצ'ארנה חוסל בסמוך לחג השבועות תש"ב, חלק ניכר של היהודים נורו למוות בידי אנשי הגיסטאפו שהגיעו מאוסצ'יקי דולנה הקרובה. בחיים נותרו רק בעלי הסוסים והעגלות, שהיו דרושים להובלת עצים מהיערות אל המנסרות באוסצ'יקי. בסוף יולי או בראשית אוגוסט 1942 גורשו שרידי היהודים מצ'ארנה לאוסצ'יקי ושם חילקו את גורל האוכלוסיה המקומית: ב- 8.9.1942 שולחו הכול אל המחנה בזאסלאוויה, שם רוכזו אלפי יהודים מהאיזור קודם השמדתם (הוצאות להורג במקום או שילוח למחנה-המוות בבלז'ץ)