ה' ניסן ה'תשפ"ב

צבקוב CEWKOW

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: לובאצ'וב
56 ק"מ מפשמישל
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-159

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 150 יהודים. אפשר להניח כי לאחר כיבוש האיזור על-ידי הגרמנים בספטמבר 1939, ברחו התושבים היהודים לשטח הסמוך שבידי הסובייטים. אם אמנם נשארו יהודים במקום, יתכן שהכשירים לעבודה קשה נכלאו על-ידי הגרמנים במחנה-העבודה בדז'יקוב סטארי הקרובה, שהוקם ביוני 1940. שרידי היישוב היהודי בצבקוב גורשו בקיץ-סתיו 1942 לאולשיצה או ללובאצ'וב ומשם למחנה- ההשמדה בבלז'ץ; אפשר גם שהם שולחו במישרין מצבקוב למחנה זה.