ה' ניסן ה'תשפ"ב

צחובקה CECHOWKA

    
    

 

קהילה בפולין
מחוז: וארשה
נפה: וארשה
תולדות הקהילה:
כללי
בכפר צחובקה היו בשנת 1921 143 יהודים, בתוך 792 תושבי המקום. בעת מלחמת העולם השנייה, החל מאוקטובר 1939, התרכזו במקום מאות יהודים שגורשו משטחי מערב פולין שסופחו לרייך השלישי. באוגוסט 1940 ישבו בצחובקה 450 יהודים; בינואר 1941 היו במקום כנראה קרוב 600^ל יהודים, מהם 32 משפחות מלודז', פאביאניצה, קאליש. מצבם של הפליטים היה קשה מאוד. ידוע, שנעשו במקום מאמצים לעזור להם. למשל, בינואר 1941 קיבלו 150 נזקקים 20 ק"ג תפוחי אדמה כל אחד. 27^ב במארס 1942 הועברו כל יהודי צחובקה לגטו וארשה, שם היה גורלם כגורל שאר הפליטים בגטו זה.