ד' ניסן ה'תשפ"ב

ציגאני CYGANY

    
    

 

קהילה בפולין
מחוז: טארנופול
נפה: בורשצ'וב
75 ק"מ מלובלין
אוכלוסיה:
  • יהודים בשנת 1941: כ-436
תולדות הקהילה:
כללי
ב- 1921 - 111 יהודים. קרוב לוודאי שהיישוב היהודי בא לקצו בספטמבר-אוקטובר 1942, ושהתושבים היהודים גורשו אז לבורשצ'וב ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה.