י"ב תשרי ה'תשפ"ב

ציחאנוב CIECHANOW

    
    

 

קהילה בפולין