ד' ניסן ה'תשפ"ב

צ'רווין CZERWIN

 

עיירה בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרולנקה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:
  • בשנת 1941: כ-362
  • יהודים בשנת 1941: כ-218
תולדות הקהילה:
 
על תחילתו של היישוב היהודי בצ'רווין לא ידועים לנו פרטים. בסוף המאה ה- 19 היתה בצ'רווין קהילה עצמאית ולה בית תפילה ובית עלמין. יהודי העיירה עסקו במלאכה ובמסחר זעיר. מבין הרבנים שכיהנו בקהילה ידועים לנו ר' חיים מרדכי ברונרוט, שכיהן בצ'רווין במשך כמה שנים (1908- 1914) עד שעבר לכהן בחוז'ל ומשם לצ'ייחאנוב. הוא נודע אחר כך כפעיל בתנועת ה"מזרחי". משפרצה מלחמת העולם הראשונה גורשו יהודי צ'רווין בגלל קרבת העיירה לגבול עם פרוסיה המזרחית. כל שנות המלחמה נדדו יהודי צ'רווין בעיירות ובכפרים הסמוכים. עם תקומתה של פולין חזרו יהודי צ'רווין לבתיהם. בשנת 1921 התגוררו בצ'רווין 362 תושבים; בתוכם היו 218 יהודים. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם המשיכו יהודי העיירה להתפרנס ממלאכה וממסחר זעיר. בימים הראשונים שלאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה ניזוקה צ'רווין מפגיעות תותחי הצבא הגרמני. העיירה נכבשה בראשית ספטמבר 1939. בשבועות הראשונים של הכיבוש גירשו הגרמנים את יהודי צ'רווין. על גורלם של המגורשים אין לנו ידיעות.