ד' ניסן ה'תשפ"ב

צ'רמושנו CZEREMOSZNO

 

כפר בפולין
נפה: קובל
אזור: ווהלין ופוליסיה
אוכלוסיה:
  • בשנת 1941: כ- 681
  • יהודים בשנת 1941: כ - 102
תולדות הקהילה:
 
כפר בקהיליית פאבורסק, בנפת קובל. בראשית המאה ה- 20 היו בכפר 945 תושבים. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בצ'רמושנו 102 יהודים בתוך 681 תושבים. יש לשער, שיהודי צ'רמושנו הועברו לפאבורסק ושם נספו יחד עם יהודי המקום.