ה' ניסן ה'תשפ"ב

צרנווצ'יצה CZARNAWCZYCE

       

 

עיירה בפולין
נפה: בריסק
אזור: ווהלין ופוליסיה
14 ק"מ מצפון לבריסק
אוכלוסיה:
  • בשנת 1941: כ-749
  • יהודים בשנת 1941: כ-428
תולדות הקהילה:
 
עיירה קטנה בקהיליית טורנה, שבנפת בריסק, בערך 14 ק"מ מצפון לבריסק. העיירה צרנווצ'יצה היתה בעבר רכוש משפחת רדזיוויל. בסוף המאה ה- 17 נערכו כאן קרבות בין הפולנים לשוודים. בימי השלטון הרוסי נכללה צרנווצ'יצה בפלך גרודנה. כבר במחצית הראשונה של המאה ה- 17 היה בצרנווצ'יצה יישוב יהודי מאורגן. קהילת צרנווצ'יצה נזכרת בפנקס מדינת ליטא כקהילה הכפופה לקהילה הראשית בריסק. בימי השלטון הפולני היו היהודים הרוב בעיירה. בין שתי מלחמות העולם היה הרב בצרנווצ'יצה יוסף דוידוביץ'. יש לשער, שבתקופת הכיבוש הגרמני הועברו יהודי צרנווצ'יצה לגטו בריסק ונספו שם, יחד עם יהודי המקום.