ד' ניסן ה'תשפ"ב

צ'רנייוב CZERNIEJOW

       

 

כפר בפולין
מחוז: סטאניסלאבוב
נפה: סטאניסלאבוב
אזור: גאליציה המזרחית
במרחק כ- 7 ק"מ מסטאניסלאבוב
אוכלוסיה:
  • בשנת 1941: כ- 2,432
  • יהודים בשנת 1941: כ- 336
תולדות הקהילה:
 
כפר בריחוק של 7 ק"מ מסטאניסלאבוב. המקום היה ידוע עוד במאה ה- 11 כמבצר בשם צ'רביין, ויש אומרים שעל שמו נקרא כל האיזור - ז'יימיה צ'רביינסקה (חבל צ'יירביין). בקרבת צ'רנייוב נחל במאה ה- 11 המלך הפולני בולסלאב עקום-הפה תבוסה. לא ידוע אם היה אי פעם לצ'רנייוב מעמד של עיר. ב- 1880 היו בכפר 1,665 תושבים, רובם אוקראינים ומיעוטם פולנים ויהודים, ועיסוקם בחקלאות, שאת תוצרתה שיווקו בסטאניסלאבוב הסמוכה. ב- 1880 גרו בצ'רנייוב 239 יהודים וגם הם רובם חקלאים. לפי נתונים מ- 1928 היו בצ'רנייוב 15 משפחות יהודיות בעלות 78 נפשות, ועיקר פרנסתן על החקלאות. יתר תושבי הכפר היהודים (ב- 1921 מספרם הכולל של התושבים היה 2,432, מהם 336 יהודים) עסקו במסחר זעיר ובמלאכה, אולם גם למשפחות שעיקר פרנסתן לא היתה על החקלאות, היו חלקות שדה או גינה זעירות. יהודי צ'רנייוב הקימו בין שתי המלחמות שני קואופרטיבים - אחד לחלב והאחר צרכניה, שהיתה יחידה בסוגה באיזור כולו. באחד מבתי היהודים נתקיים מניין, אף היה במקום שוחט שפסק בענייני כף וקדרה. מ- 1932 ועד מלחמת- העולם השנייה היה במקום קיבוץ-הכשרה מטעם אחוה ולידו אגודה לתרבות בשם מוריה, האחרונה קיימה ספריה וחוג לדראמה. מוריה שירתה את חברי קיבוץ-ההכשרה ואת בני-הנוער המקומי. בבחירות לקונגרס הציוני ב- 1935 נמכרו בצ'רנייוב 123 שקלים, קולות הבוחרים נתחלקו כלהלן: ציונים כלליים - 66 ורשימת ארץ-ישראל העובדת - 57 קולות. אין בידנו ידיעות על גורלם של יהודי צ'רנייוב בימי מלחמת- העולם השנייה. כמשוער, השמידו הגרמנים קהילה קטנה זו בסתיו 1942: יהודי המקום נעקרו לגיטו בסטאניסלאבוב, ושם פקד אותם גורלם של העקורים משאר המקומות בסביבה; הם נורו בתחום "טחנת רודולף", או שולחו אל מחנה-ההשמדה בבלז'ץ