י"ב תשרי ה'תשפ"ב

פוביצה POWICIE

       

 

קהילה בפולין