ד' שבט ה'תשפ"א

פוביצה POWICIE

       

 

קהילה בפולין