ב' שבט ה'תשפ"א

פוברז'אני POBEREZANY

       

 

קהילה בפולין