ו' ניסן ה'תשפ"ב

פוברז'אני POBEREZANY

       

 

קהילה בפולין