ח' שבט ה'תשפ"א

פודגאיה PODGAJE

       

 

קהילה בפולין