ד' ניסן ה'תשפ"ב

פודגאיה PODGAJE

       

 

קהילה בפולין