ה' ניסן ה'תשפ"ב

פוהוסט זז'צני POHOST ZARZECZNY

       

 

עיירה בפולין
נפה: פינסק
אזור: ווהלין ופוליסיה
35 ק"מ מפינסק
אוכלוסיה:
  • בשנת 1941: כ-720
  • יהודים בשנת 1941: כ-260
תולדות הקהילה:
כללי
עיירה על הנהר סטיר, בערך 35 ק"מ מפינסק, בקהיליית מורוצ'נו, נפת פינסק. פוהוסט זז'צ'ני היא עיירה עתיקת יומין. נמצאו בה ביצורים שזמנם אולי המאה ה- 10. במאה ה- 16 היתה רכוש נסיכי זברז' ואחר-כך היתה רכושה של משפחת רדזיוויל. בימי מרידות הקוזאקים נהרסה העיירה כמה פעמים. כדי לשקמה העניקו לה מלכי פולין כתבי-זכויות: יאן קזימיר בשנת 1655, מיכאל וישנייבייצקי בשנת 1672 ואוגוסט השלישי בשנת 1691. בשנות השמונים של המאה ה- 19 התגוררו בה 350 תושבים, רובם יהודים. במקום היה בית-כנסת. במיפקד של שנת 1921 נמנו בה 264 יהודים בתוך 720 תושבים. פוהוסט זז'צ'ני היתה מחוברת לשאר חלקי ווהלין במסילת ברזל ובכבישים ואף-על-פי כן היתה בין שתי מלחמות העולם עיירה קטנה ודלה. יש לשער, שיהודי המקום התפרנסו ממסחר זעיר, מרוכלות וממלאכה. מפרוץ המלחמה בין ברית-המועצות לגרמניה, ב- 22 ביוני 1941, ועד אוגוסט 1941, היה בפוהוסט זז'צ'ני שלטון מקומי אוקראיני וגם המשטרה היתה מבני המקום. רק אחר כך כוננו הגרמנים בעיירה שלטון משלהם. יש לשער, שיהודי המקום היו קרבנות למעשי רצח ושוד. ככל הנראה רוכזו היהודים בגטו לא מגודר ובתחילת ספטמבר 1942 הוצאו אל מחוץ לעיירה ונרצחו.