ט"ז תשרי ה'תשפ"ב

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין