כ"ח ניסן ה'תשפ"א

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין