ד' ניסן ה'תשפ"ב

וונבזיזנו WABRZEZNO

 

קהילה בפולין