ה' ניסן ה'תשפ"ב

וונסבו WASEWO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: אוסטרוב מאזובייצקי
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-809

·  יהודים בשנת 1941: כ-269

תולדות הקהילה:
כללי

כפר ואחוזה באותו שם, שהוקמו בתחילת המאה ה- 17 והיו אז בבעלות פרטית של בני האצולה. בעלי הכפר ותשלובת האחוזות שבו ובסביבה דאגו לכך, שבוונסבו גופא יקום כעין מרכז של מלאכה ומסחר עבור אחוזותיהם החקלאיות ועל כן ראו בעין טובה את התיישבותם של היהודים במקום. ואכן, לאחר שהתיישבו בכפר כמה משפחות של יהודים שהתפרנסו בעיקר מחכירה, באו בעקבותיהן משפחות שהתפרנסו בעיקר ממלאכה. בשנת 1765 ישבו במקום 19 משפחות יהודיות (95 נפשות) וב- 6 הכפרים שבסביבה עוד 8 משפחות (33 נפשות). יהודי וונסבו גרו אז ב- 10 בתים שהיו בבעלותם. מנתונים חלקיים ידוע, שבאותו זמן ישבו בוונסבו 3 חוכרים (אחד מהם חכר את ייצור המשקאות החריפים ושיווקם), סוחר אחד, חנווני אחד, 7 בעלי מלאכה (מהם 6 כובענים ופרוון אחד) וכן גלב-מרפא. במאה ה- 19 המשיך הכפר להיות בבעלותם של בני האצולה וגם לאחר שנת 1862 היה כפוף לחסותם. תנאי חייהם של היהודים היושבים בו לא השתנו הרבה. נוספו עליהם כמה חנוונים או רוכלים שסבבו עם מרכולתם בכפרים הסמוכים וכן כמה בעלי מלאכה. בשנות ה- 90 של המאה היו בבעלות היהודים טחנת הקמח המונעת ברוח וכן בית מלאכה לייצור זפת. אחדים מן התושבים הנוצריים של הכפר עסקו באריגת בדים גסים והסוחרים היהודיים מכרו אותם בירידים. ליישוב היהודי היו במקום בית תפילה ומקווה טהרה. במחצית השנייה של המאה ה- 19 ובמאה ה- 20 היה כאן שו"ב ששימש גם כבעל-תפילה. היישוב היהודי בוונסבו השתייך לאחת הקהילות שבסביבה; קרוב לוודאי שהשתייך לקהילת אוסטרוב מאזובייצקי. בשנת 1921 ישבו בוונסבו 269 יהודים מתוך 809 תושבי המקום. אין בידינו פרטים נוספים על חיי היישוב היהודי בוונסבו. כייחוד דלים הפרטים על מה שאירע בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובזמן מלחמת העולם השנייה. קרוב לוודאי, שגורלם של היהודים תושבי וונסבו היה כגורל יהודי נפת אוסטרוב מאזובייצקי כולה, כלומר רובם ניספו בעת החיסול הגדול שנערך ביולי 1941; היתר רוכזו קרוב לוודאי בגטאות ובמחנות-משנה זארמבי קושצ'יילנה. ייתכן, שכמה מהם התפזרו במקומות אחרים ומשם שולחו למחנות השמדה.