י' תשרי ה'תשפ"ב

וורבה VERBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין