ח' אייר ה'תשפ"א

וורבה VERBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין