ד' שבט ה'תשפ"א

וורבה VERBO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין