ח' שבט ה'תשפ"א

וורונובה WORONOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין