ו' ניסן ה'תשפ"ב

ויטוביץ WITOWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
קראקוב
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ-71