ה' ניסן ה'תשפ"ב

ויילן ע"נ נוטץ' WIELEN NAD NOTECIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיירה בפולין
מחוז: פוזנן
נפה: צ'רנקוב
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-3,200

·  יהודים בשנת 1941: כ-26

תולדות הקהילה:
טקסט 2

במאה ה-13 הזמין ולדיסלאב אודיניץ נסיך פומרניה נזירים ציסטרציאנים להתיישב בו' ולבנותה, מאז ועד המאה ה-16 היתה ו' עיירה בבעלותו של מלך פולין וישב בה מושל מטעם המלך (קשטלן), במאה ה-16 נמסרה העיירה למשפחת אצילים פולנית.
רוב תושבי המקום התפרנסו מחקלאות, רק אחרי אמצע המאה ה-18 התפתחה העיירה והוקמו בה כמה בתי-מלאכה גדולים - לאריגה, לצביעת בדים ולרקמת תחרה - ורוב תושבי המקום מצאו בהם תעסוקה, בשנת 1772 סופחה ו' לפרוסיה, שהחזיקה בה עד סוף מלחמת העולם הראשונה, למעט בשנים 1807-1815 כשהאזור כולו נכלל ב"נסיכות ורשה". על-פי מפקד 1772 מנתה ו' 1,721 תושבים.
בשנת 1835 קיבלה ו' מידי ממשלת פרוסיה מעמד של עיר. בשנת 1851 חוברה למסילת ברזל חדשה שהוליכה דרך רוגוז'נו לשניידמיהל (פילה), ומאז שגשג גם את המסחר המקומי.
בשנת 1919 הוחזרה ו' לפולין.
כבר בימים הראשונים של ספטמבר 1939 נכבשה ו' בידי הגרמנים, ועוד לפני סוף השנה גורשו רוב תושביה הפולנים לגנרל-גוברנמן.
הקהילה היהודית של ו' נזכרת לראשונה במאה ה-16, ומן המאה ה-18 נשתמר בידינו פנקס החברה קדישא המקומית מייסודו של ר' מ' אליעזר מסמטר, רבה של הקהילה מ-1747.
היהודים התפרנסו ממסחר זעיר, מתיווך וממלאכה. התפילה בציבור התקיימה במשך שנים רבות בבית- המדרש. ב-1831 כבר מנתה הקהילה 1,503 נפש והיה לה בית-ספר יסודי לילדיה. בשנות ה-50 של המאה ה-19 נחנך במקום בית-כנסת והונהגו בו כמה חידושי תפילה ופולחן ברוח הרפורמה. רוב יהודי ו' שאפו להתקרב באורח חייהם אל התרבות הגרמנית, רכשו השכלה גרמנית, השתייכו לזרם הליברלי שוחר הרפורמה והתפללו בגרמנית. עם זאת היה בו' גם מיעוט אורתודוקסי, ובמשך זמן מה לאחר הקמת בית-הכנסת החדש לא התפללו בו, משום שפרץ ריב בין חסידי שני הזרמים. לבסוף הושגה פשרה שעל- פיה המיעוט האורתורוקסי המשיך להתפלל בבית-המדרש ואילו תומכי הרפורמה התפללו בבית-הכנסת.
בימי מהפכת "אביב העמים" של 1848, כשהפולנים בנסיכות פוזנן נאבקו להחזרת האזור לפולין, הביעו חלק מיהודי ו' תמיכה פומבית בשלטון הפרוסי, חרף החשש מפני תגובה עוינת של הפולנים. גם בימי מלחמת העולם הראשונה ראו עצמם היהודים כפטריוטים גרמנים והתגייסו ברצון לצבאה של גרמניה.
בשלהי המאה ה-19 עזבו רוב יהודי ו' את העיר, מי לברסלאו ומי לברלין, ואחרי מלחמת העולם הראשונה נותרו במקום מתי מעט יהודים. ערב הכיבוש הנאצי, בספטמבר 1939, נותרו בו' 26 יהודים. ב-7 בנובמבר 1939 גורשו כולם לכיוון צ'רנקוב (ע"ע), ומשם הועברו בוודאי לתחום הגנרל-גוברנמן כאחיהם בכל האזור, ומאוחר יותר שולחו למחנות השמדה.