ד' ניסן ה'תשפ"ב

ויינצבורק WIECBORK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיר בפולין
מחוז: פומרניה
נפה: סמפולנו
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-1,668

·  יהודים בשנת 1941: כ-15

תולדות הקהילה:
 

ו' נזכרת לראשונה בתעודות משנת 1383 כיישוב עירוני בבעלותה של משפחת האצילים פפז'נסקי. בסוף המאה ה-14 התחלפו האצילים בעלי המקום. רוב תושבי המקום עסקו בחקלאות. ב-1767 היתה ו' לעיר על-סמך כתב פריווילגיה מיוחד שהוענק לה. בשנת 1772 סופחה ו' לפרוסיה. בשנת 1826 מנתה 838 תושבים ובשנת 1880 כמעט הוכפלה אוכלוסייתה - ל-1,603 נפשות. ואולם נוכח ריבוי הדלקות נהרסה העיירה שוב והתפתחותה נעצרה. קשה מכולן היתה השרפה בשנת 1830, שכילתה את רוב הבתים בעיירה. לקראת סוף המאה ה-19 שוקמה ו' מן היסוד והיתה לעיירה חדשה ומודרנית. גם דרכי התחבורה שהוליכו אליה שופרו מאוד, ומסילת הברזל קישרה אותה עם נקלו, חויניצה (ע' ערכיהן) וסביצ'ה. בשנת 1920 הוחזרה ו' למדינת פולין העצמאית.
ו' נכבשה בידי הגרמנים בראשית ספטמבר 1939, ורבים מתושביה גורשו לגרמניה כעובדי כפייה.
במחצית הראשונה של המאה ה-19 היתה בו' קהילה יהודית לא גדולה וב-1840 נבנה במקום בית-כנסת. הילדים היהודים למדו בבית-הספר היסודי הכללי.
אחרי מלחמת העולם הראשונה היגרו רוב יהודי ו' לערים גדולות בגרמניה. הנותרים במקום התפרנסו ברובם ממסחר זעיר, ב-1932 היו ביניהם 8 חנוונים, רוכל, חייט, תופרת ופועל. באותה שנה סופחו יהודי ו' המעטים לקהילת סמפולנו (ע"ע) הסמוכה, על-פי צו משרד הדתות וההשכלה הפולני, אבל הוסיפו להעסיק שוחט משלהם (ששימש גם חזן), זמן קצר אחרי כיבוש ו' בידי הגרמנים, בשלהי 1939, גורשו 15 היהודים האחרונים לגנרל-גוברנמן.