ד' ניסן ה'תשפ"ב

ויסוצקו ויז'נה Wysocko Wyzne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: טורקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 220

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 220 יהודים. יתכן שהיישוב היהודי חדל מלהתקיים במחצית השנייה של 1942 ושהיהודים גורשו בחודש יולי לטורקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה בתקופה שבין אוגוסט לנובמבר 1942.