ה' ניסן ה'תשפ"ב

ויסוצקו ניז'נה WySocko Nizne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין
מחוז: לבוב
נפה: טורקה
אזור: גאליציה המזרחית
אוכלוסיה:

·  יהודים בשנת 1941: כ- 141

תולדות הקהילה:
 

ב- 1921 - 141 יהודים. קרוב לוודאי שהיישוב היהודי חוסל במחצית השנייה של 1942 ושהתושבים היהודים גורשו בחודש יולי לטורקה ומשם למחנה-ההשמדה בבלז'ץ, או שולחו במישרין למחנה זה בתקופה שבין אוגוסט לנובמבר 1942.