ב' אייר ה'תשפ"א

ויסוקה WYSOKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין