י"ב תשרי ה'תשפ"ב

ויסוקה WYSOKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין