י"ב תשרי ה'תשפ"ב

ויצ'רפי WYCZERPY DOLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין