ה' ניסן ה'תשפ"ב

וישונקי קושצ'יילנה WYSZONKI KOSCIELNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כפר בפולין
מחוז: ביאליסטוק
נפה: ויסוקיה מאזובייצקיה
אזור: וארשה והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-278

·  יהודים בשנת 1941: כ-177

תולדות הקהילה:
 

בכפר וישונקי קושצ'יילנה היו בשנת 1921 177 יהודים מכלל 278 התושבים במקום. לפי המסורת שהיתה מקובלת במקום היו רוב היהודים תושבים ותיקים. קרוב לוודאי שאת השתקעותם של היהודים בוישונקי קושצ'יילנה זירז מאוד האיסור שחל על היהודים בתקופת מלכות פולין הקונגרסאית להתיישב באיזור הגבול. עיקר פרנסתם של היהודים בוישונקי קושצ'יילנה היה מן המסחר הזעיר והמלאכה. מצבם הכלכלי היה קשה מאוד. יהודי וישונקי קושצ'יילנה השתייכו לקהילת ויסוקי מאזובייצק. כנהוג, החזיק היישוב הקטן רק שוחט וזה פסק גם בענייני כף וקדירה. בשל מספרם הקטן של היהודים וחוסר האמצעים הכספיים נבצר מהם לפתח פעילות ציבורית של ממש. בשנות ה- 30 סבלו יהודי המקום מהתגברות האנטישמיות. בשנת 1936 פרצו פרעות נגד היהודים. קבוצה של 50 איכרים, בראשותו של האציל סאטניסלאב סקאשווסקי, תקפה את היהודים ושדדה את רכושם. המשטרה עצרה 16 איש והביאה אותם לדין, אבל רק שניים מהם נידונו למאסר של חודשיים וגם אלה שוחררו בפקודת בית המשפט לערעורים. אין לנו פרטים על גורל יהודי וישונקי קושצ'יילנה בתקופת השואה. קרוב לוודאי שהיישוב היהודי חוסל בסתיו 1941.