ה' ניסן ה'תשפ"ב

וישמייז'יצה WYSMIERZYCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיירה בפולין
מחוז: קיילצה
נפה: רדום
אזור: מחוזות לובלין קיילצה
וורשה
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ- 1,424

·  יהודים בשנת 1941: כ- 109

תולדות הקהילה:
 

ו' נזכרת לראשונה בתחילת המאה ה-14 ככפר של 48 תושבים. ב-1338 הוענקו לה זכויות עיר והיתר לקיים יום שוק שבועי ויריד שנתי. בשנת 1827 היו בעיירה 134 בתים. בשנת 1869 ביטלו השלטונות הרוסיים את מעמד העיר של ו'.
היהודים הראשונים התיישבו בו' בתחילת המאה ה-19. מפאת מספרם הקטן לא התארגנו לקהילה עצמאית והיו כפופים לקהילת פשיטיק (ע"ע) הסמוכה שבה גם הביאו את מתיהם לקבורה. רוב יהודי ו' עסקו לפרנסתם ברוכלות ובמלאכה.
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם נוסדה בו' אגודה ציונית קטנה שחבריה השתתפו בפעילות ציונית בפשיטיק וברדום (ע"ע). בשנת 1930 נמכרו בו' 20 "שקלים" לקראת הקונגרס הציוני.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הגיעו לו' פליטים יהודים ממערב פולין ומרדום, ובאביב 1941 נוספו עליהם עשרות משפחות ממגורשי פשיטיק. עם בואם הגיע מספר היהודים במקום ל-500 נפש לערך. בשנים הראשונות לכיבוש המשיכו היהודים להתגורר בבתיהם ולעבוד לפרנסתם. ביולי 1942, זמן מה לפני הגירושים למחנות המוות, פונו יהודי ו' והפליטים שעמם לגטו ביאליבז'גי (ע"ע) ובאוגוסט אותה שנה גורשו יחד עם יהודי המקום למחנה ההשמדה טרבלינקה.