ל' ניסן ה'תשפ"א

וישניבה WISZNIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין