י"ד תשרי ה'תשפ"ב

וישניבה WISZNIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קהילה בפולין