ו' ניסן ה'תשפ"ב

ולאדיסלאבוב WLADYSLAWOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישוב עירוני בפולין
מחוז: לודז'
נפה: קונין
אזור: לודז' והגליל
אוכלוסיה:

·  בשנת 1941: כ-960

·  יהודים בשנת 1941: כ-115

תולדות הקהילה:
 

יהודים בודדים נמצאו בולאדיסלאבוב כבר במחצית השנייה של המאה ה- 18. בין המפרנסים נמצאו ב- 1764: חוכר, שורף יי"ש, כובען ואורג גדילים. במאה ה- 19 גדל הישוב היהודי במקום והתארגן בקהילה ובה בית כנסת בנוי מאבן, רב או דיין ושוחט. יהודי ולאדיסלאבוב עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. בבעלות יהודית נמצאו בסוף המאה רוב החנויות, וכן 2 בתי מזיגה. מספר יהודים התפרנסו מבורסקאות. בין בעלי מלאכה נמצאו אורגים ונפחים. בידי מספר משפחות יהודיות היו חלקות אדמה שעובדו על ידם. בתקופה שבין שתי מלחמות עולם נפגעו יהודי המקום כתוצאה מהתגברות האנטישמיות ומן החרם הכלכלי. היו התנפלויות על הרוכלים היהודיים מולאדיסלאבוב שניסו למכור את סחורתם בשוק המקומי ובכפרים בסביבה. בעקבות מצב זה היגרו מספר היהודים לחו"ל ורבים אחרים עברו לערים גדולות וכך בשנות השלושים קטנה הקהילה היהודית בולאדיסלאבוב בלמעלה מ-%50.
עם פרוץ מלחמת העולם ה-II נכבשה ולאדיסלאבוב בידי הגרמנים במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 1939. אנשי הצבא הגרמני התעללו ביהודים וסייעו להם הגרמנים המקומיים. רכושם של היהודים נשדד, הגברים נחטפו לעבודות כפייה וזקניהם נגזזו תוך מכות והשפלות. לקראת סוף 1939 נצטוו בני הקהילה לענוד סרט צהוב ועליו סמל של מגן דוד. כן נאסר עליהם לעזוב את תחום הישוב. ב- 1940 רוכזו כל המשפחות היהודיות בגיטו. השלטונות לא ספקו כל מזון לתושבי הגיטו ולכן נאלצו בני הקהילה לצאת בלילות אל הכפרים הסמוכים כדי להשיג מצרכים כלשהם. ב- 20.10.1941 גורשו יהודי ולאדיסלאבוב לגיטו הכפרי באזור קובאלה פאנסקיה וגורלם כגורל שאר היהודים המרוכזים שם.